Yoga för lugn och återhämtning

Buy this
  • 1 250,00 kr
  • 10 Kvar
100 % SSL-säkrad

Världen är turbulent just nu och många av oss är i behov av återhämtning och stillhet. Många vet inte hur de ska skapa tid till detta och där kan yogan vara en verksam väg till förändring.

Under tre dagar har du möjlighet att landa i ett helt prestationsfritt rum där din enda uppgift är att lyssna till din egen kropp och kroppens behov.

Klasserna kommer att innehålla mjuk hathayoga, meditation, avslappning samt ”cirkel”. Cirkel innebär att deltagarna övar på dela/berätta i gruppen hur de mår i stunden. Vi övar på att vara i ett tillåtande av det som är närvarande, hur det än känns eller hur vi än värderar det. Här finns även möjlighet till vägledning av Josefine som snart är diplomerad samtalsterapeut.

Alla moment under klasserna är valfria och deltagarna uppmanas att lyssna till sina egna behov och att öva på att tillgodose dem. (Det innebär att du som elev kan välja att t.ex. ligga kvar längre i vila, att göra en annan yogaposition när vi yogar eller att välja att inte dela i cirkel.)

Om Josefine

Josefine är yogalärare och snart diplomerad samtalsterapeut med inriktning kring högkänslighet.
Josefine har praktiserat yoga i 19 år och undervisat sedan 2016. I hennes klasser ligger fokus på att guida sina elever till deras kropp, sinne och känslor. Hon jobbar med att påminna eleven om att hen har ett val och att det inte finns något som hen måste göra eller klara av. ”Jag vill medvetandegöra eleven om att hen är fri att välja för sig själv, vilket vi ofta inte tror att vi är.”

Välkommen!

Inga förkunskaper behövs.


Tider och datum
Fre 29 januari kl 17.00-19.00
Lör 30 januari kl 09.30-12.00
Sön 31 januari kl 9.30-12.00

Max 10 deltagare