FULLBOKAD - Viloläge - yoga, meditation och prat med Magnus Fridh

Buy this
  • 550,00 kr
  • 0Kvar
100 % SSL-säkrad

"Stress och obalans i livet är något som ”drabbar” oss alla till och från i livet. Stress är en naturlig funktion och är egentligen inte farligt, utan det är bristen på ordentlig återhämtning som kan leda till ohälsa. Hur kan vi då hitta vila i vardagens höga puls, hur kan vi tysta den tjattrande apan i vårt sinne när vi själva önskar det?

Under några timmar kommer vi tillsammans att utforska ett antal olika tekniker för att möjliggöra detta. En dynamisk del där vi försöker hitta en detaljerad balans mellan andning och rörelse, en del där vi stegvis utforskar mindfulness och meditation för att bättre förstå och för att tillgodogöra oss övningar som är lätta att applicera i vardagen.

YOGAKLASS

Fokus för klassen ligger på avslappning, närvaro, fokus och medkänsla med syfte att göra sinnet vilsamt, flexibelt mer fokuserat och stadigt. Kanske kan vi tillsammans närma oss ett viloläge.

Workshopen (inkl yogaklass) passar alla och du behöver ingen förkunskap.

OM MAGNUS FRIDH

Magnus började meditera i tonåren och har genom studier i tibetansk buddhism ochoch indologi fördjupat sig inom ämnet. Han undervisar grupper i Ashtangayoga, mindfulness och meditation och är även en av grundarna till Mindfulness Appen.

Appen är översatt till 13 språk och ingår i flera pågående forskningsprojekt. 2017 utkom Magnus första bok VILOLÄGE- Mindfulness och meditation i vardagen. En konkret bok (och handbok) om att vända oro till stillhet och hur du hittar lugn i en stressig vardag.

DATUM 22 mars

TID 17.00 - 20.00

Tollare Torg 4

I workshopen ingår soppmiddag och Magnus bok Viloläge

(Du med stora kortet betalar 450 sek- maila hej@yogiyogini.se för anmälan)