Vad är högkänslighet? workshop med Marja Norlin

Buy this
  • 750,00 kr
  • 5 Left
100 % SSL-säkrad

En del av oss är extra känsliga. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av den globala befolkningen - jämt fördelat mellan kvinnor och män - liksom hos de flesta djurarter.
Högkänslighet eller HSP (Highly Sensitive Person) är ingen ny bokstavsdiagnos, utan ett begrepp myntat av psykologen Elaine Aron som har bedrivit forskning kring extra känslighet i drygt 20 år.

Lärare Marja Norlin

Datum 13 september

Tid 10.00 - 13.00

Plats Tollare Torg 4

Frågor marja@hogkanslighetstockholm.se


Vad innebär det att vara högkänslig?

Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor. Det innebär att högkänsliga kan uppfatta information och känslor som andra inte lägger märke till. Vi reflekterar mer över allting och sorterar information på en djupare nivå. Den större medvetenheten gör högkänsliga ofta känner starkare än andra känslomässigt. Vi är väldigt intuitiva, har en stark magkänsla och "bara vet", utan att veta hur.
Känner du dig överstimulerad, trött, oroad eller utmattad av intryck och känslor? Vill du veta mer om ditt personlighetsdrag och hur du kan hantera det mer mera lätthet? Längtar du efter konkreta verktyg och metoder i tanke- och känslohantering?
Välkommen på vår första hjälpen-kurs för dig som längtar efter att få ökad förståelse för vem du är och må bra i din känslighet, såväl privat som yrkesmässigt. Släpp taget om blockeringar, tyngd, rädslor, jantelag & andra pålagda hinder. Få tillgång till dig, din kraftfullhet & din fulla potential!
Tänk om det inte är något fel på dig? Tänk om du istället kan (an)vända din känslighet till din fördel och se den som en gåva istället för ett hinder?

Vad är högkänslighet? Om vad begreppet HSP innebär, olika former av högkänslighet (t ex introvert och extrovert) och hur extra känslighet kan uttrycka sig på olika sätt.
Vad är tankar och känslor? Hur kan vi som högkänsliga hantera alla tanke- och känslostormar, toppar och dalar, nyanser och sinnesstämningar på ett kraftfullt sätt? Få med dig en rejäl en verktygslåda att kunna hantera tankar och känslor när de kommer upp, från överstimuli och stress till ångest och hopplöshet.
Är din känslighet en gåva? Kursen lär dig om hur du kan uppskatta och (an)vända din sensitiva begåvning till din fördel och se den som en gåva istället för ett hinder. Vad skulle hända om du slutade döma dig själv och öppnade dörrarna till att vara allt som du har bestämt dig för att du omöjligt kan vara? Tänk om du är oändligt mycket mer än vad du någonsin trott att du är?
Kursen innehåller mjuk inkännande yoga samt guidade och helande avslappningsövningar, så ha bekväma kläder på dig.