Två klasser i veckan

Köp
  • 4 400,00 kr
  • 67 Kvar

Kom och yoga vid två tillfällen i veckan under en termin. Vill du yoga mer än ett tillfälle i veckan, erbjuder vi alltså rabatt på det andra tillfället. Kanske vet du vilka klasser du skulle vilja anmäla dig till, men du har också möjlighet att ta igen på andra klasser på schemat, i mån av plats.